EBH/11/2007

EBH/11/2007

 

 

Kérelmező 2006. november 2-án érkezett beadványában előadta, hogy a J. Megyei Intézetnél (továbbiakban eljárás alá vont) benyújtott nevelői beosztással kapcsolatos pályázatának elbírálása álláspontja szerint sértette az egyenlő bánásmód követelményét, és mind az Intézet parancsnoka, mind a bíráló bizottságban részt vevő közvetlen felettese azzal, hogy az egyedüliként benyújtott pályázatát elutasították, vele szemben női nemhez tartozása miatt megsértették az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. Kérelmében hivatkozott még arra, hogy elöljárója, a Fogvatartási Ügyek osztályvezetője vele szemben sértő kifejezéseket használ -többek között haja színére-, valamint arra, hogy szakszervezeti hovatartozására nézve is kérdezték a pályázat elbírálása során történt személyes elbeszélgetés alkalmával.

 

A Hatóság tárgyalást tartott az ügyben, melyen meghallgatta Kérelmezőt, személyesen, az eljárás alá vont Intézet akkor hivatalban lévő parancsnokát, a Fogvatartási Ügyek osztályvezetőjét és a Kérelmező által bizonyítási indítványában megjelölt tanúk közül három személyt, akik Kérelmező munkatársai voltak, Kérelmező volt felettesét és a nevelőtiszti állásra kinevezett hölgyet.

 

A Hatóságnak a kérelemben foglaltak alapján vizsgálnia kellett, hogy Kérelmezővel szemben neme miatt illetve szakszervezeti hovatartozása miatt megsértette-e az eljárás alá vont az egyenlő bánásmód követelményét, továbbá hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak-e akkor, amikor a pályázatát elutasították, és amennyiben igen, az összefüggésben áll-e Kérelmező valamely, az Ebktv. 8.§-ában felsorolt védett tulajdonsággal.

 

A tárgyaláson és a tanúmeghallgatások során elhangzottakból, továbbá az eljárás alá vont által csatolt dokumentumokból nem volt megállapítható, hogy az eljárás alá vont a Kérelmezővel szemben – neme illetve érdekképviselethez való tartozása, vagy vörös színű haja miatt- megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, illetve az Ebktv. szerinti zaklatás tényállását megvalósította, így a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. április