EBH/103/2007

EBH/103/2007

 

 

A panaszos aki előadta, hogy évekkel ezelőtt örökbefogadták - kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, mivel megítélése szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény árvaellátásra vonatkozó rendelkezései sértik az egyenlő bánásmód követelményét. Az örökbefogadó apa az örökbefogadás jóváhagyása előtt balesetben elhunyt, ezért az árvaellátás megállapítása iránti kérelmüket a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elutasította, nem sikerült a problémát megoldani méltányossági eljárás keretében sem, továbbá a kérelmező családi jogállásának bíróság általi megváltoztatása sem segített a helyzeten.

 

A hatóság nem folytathat eljárást arra vonatkozóan, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény valamely jogszabályi rendelkezése sérti-e az egyenlő bánásmód követelményét, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15.§ (6) bekezdése szerint nem vizsgálhatja az országgyűlés közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.

 

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1.§ b) pontja szerint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, mely eljárást a 21.§ (2) bekezdése szerint bárki indítványozhatja.

 

A hatóságnak a kérelmet hatáskör hiányában el kellett utasítania, azonban megkereste a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot a vonatkozó jogszabály esetleges módosításának megvizsgálása - a vérszerinti és az örökbefogadott gyermekek közötti különbségtétel megszüntetése - céljából.

 

  1. április