EBH/10/2005

EBH/10/2005

 

Vidéki város cigány kisebbségi önkormányzatának elnöke bejelentést tett a településen működő általános iskola igazgatójával szemben. A kisebbségi önkormányzat elnöke azt sérelmezte, hogy a kinevezett igazgató az iskolai fegyelmi felelősségre vonás alkalmával a roma gyermekekkel szemben szigorúbb szankciókat alkalmaz. A CKÖ elnöke jelezte, hogy az ügyben korábban bejelentést tett az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztosának. A bejelentés nyomán a Miniszteri Biztos Hivatalának munkatársai a helyszínen tárgyalásokat folytattak az intézmény vezetőjével.

 

A bejelentő a megindított vizsgálat alatt arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a Miniszteri Biztos Hivatalának intézkedése folytán a sérelmezett helyzet megváltozott, ezért az eljárás lefolytatására irányuló kérelmét visszavonta.

 

Az ügyben a hatóság megszüntette az eljárást. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 13. §-a alapján amennyiben az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonja, úgy a közigazgatási szerv az eljárást megszünteti.

 

Az eljárás megszüntetése utóbb nem akadálya annak, hogy amennyiben az iskola igazgatójával szemben diszkriminációra utaló új tény vagy körülmény merül fel, a Hatóság vizsgálatot indítson.