EBH/1/2007

EBH/1/2007

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy egy munkaerő-közvetítő társaság és megbízója (munkáltató) vele szemben lakóhelye miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A Kérelmező egy internetes honlapon közzétett autószalon-vezetői álláshirdetésre jelentkezett a munkaerő-közvetítő kirendeltségénél, azonban azt a választ kapta, hogy nem tudnak neki munkát biztosítani, mert csak megyei lakosokkal foglalkoznak. Kérték, hogy fáradjon be a lakóhelyéhez legközelebbi irodájukba kitölteni egy regisztrációs lapot, ami egy évig érvényes és teljesen ingyenes, továbbá tájékoztatták, hogy az interneten keresztül is regisztrálhatja magát. Kérelmező jelezte, hogy nem jelent számára gondot a munkavégzés, továbbá hogy nem fogalmazott meg sem albérleti, sem munkába-járási hozzájárulási igényt. Az iroda tájékoztatta, hogy az aktuális munkáikkal kapcsolatban az, hogy kit és hova vesznek fel, nem ők döntik el, hanem az a cég, amelyik munkavállalókat kér tőlük. Ha esetleg nincs megfelelő végzettségű jelentkező a megyéből, akkor kérnek tőlük megyén kívüli munkavállalókat. Tájékoztatták továbbá a Kérelmezőt, hogy ha lesz a végzettségének megfelelő munkájuk és a cég is igényel megyén kívüli embereket, akkor értesíteni fogják, erre azonban nem került sor.

 

A hatóság eljárást indított a munkaerő-közvetítő társasággal és megbízójával szemben.

 

Kérelmező védett tulajdonsággal, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§ t) pontjában foglalt egyéb helyzettel (nem megyei lakos volt) rendelkezett a sérelmes intézkedés idején. Hátrány érte, mivel az autószalon-vezetői álláshirdetésre elektronikus úton megküldött pályázatát nem fogadta a munkaerő-közvetítéssel foglalkozó társaság irodája arra hivatkozva, hogy nem megyei lakos. Nem vehetett részt az álláslehetőséggel kapcsolatos munkaerő-közvetítési, felvételi eljárásban, abból automatikusan kizárták, mivel az interneten lévő hirdetés szerint csak az irodán keresztül (e-mailen vagy postai úton) lehetett jelentkezni.

 

A munkaerő-közvetítő eljárás alá vont kirendeltségének eljárását – hogy nem fogadták Kérelmező jelentkezését - nem tagadta, azt a becsatolt e-mailek is alátámasztották. Képviselője jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatában elismerte, lehet, hogy túl mereven veszik a megbízói igényeket, s előadta, hogy egyéb esetekben nem csak abban a megyében lakóhellyel rendelkező jelentkezőket fogadnak, ahol az iroda, vagy a munkavégzés helye van. Az eljárás alá vont védekezésében előadta továbbá, hogy nem tagadták meg szolgáltatás nyújtását a Kérelmezőtől, hiszen nem zárták ki, hogy esetleg más munkahely után érdeklődjön, vagy pályázzon. Nem fogadta el ésszerű indoknak az eljárás alá vont azon védekezését a hatóság, hogy a megbízó utasítása szerint járt el, továbbá azt sem, hogy más esetekben – a megbízó igénye szerint – várják a más megyékben, az ország egyéb részeiben lakók jelentkezését. A hatóság a konkrét ügyet vizsgálta, melynek eredményeként megállapítást nyert, hogy Kérelmezőt lakó- és tartózkodási helye miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte a munkaerő-közvetítő kirendeltségével és a munkáltató telephelyével azonos megyében élő emberekkel szemben.

 

A munkáltató eljárás alá vont írásos nyilatkozatában elismerte, hogy szóban jelezték, hogy előnyösebb lenne, ha a telephelyük környezetében lakók közül tudnának választani, végül a megyében élő jelentkezőt vettek fel, továbbá nyilatkoztak, hogy telephelyükön nem foglalkoztattak az adott időszakban más megyében lakó alkalmazottat. Védekezésüket, mely szerint gazdasági és üzletviteli szempontból kívánatosabbnak tartották, hogy leendő munkatársuk abban a környezetben éljen, ahol munkahelye is található, továbbá, hogy a gépjármű értékesítésben elengedhetetlen a helyi szokások ismerete, nem fogadta el a hatóság, mivel ezen okok az autószalon-vezetői állás betöltése során nem indokoltak, nem szükségszerűek, továbbá a konkrét esetben a Kérelmező tartózkodási helye a munkavégzés helyétől körülbelül azonos távolságra található ahhoz a településhez, ahol a felvett munkavállaló lakik. A munkáltató által előadottak nem feleltek meg a foglalkoztatás körében alkalmazandó speciális kimentési szabályoknak, mivel azok az autószalon-vezetői munka jellege vagy természete alapján nem indokoltak, nem arányosak. Az eljárás alá vontak intézkedéseikkel lehetőséget sem adtak a Kérelmezőnek arra, hogy a megyében élő jelentkezőkhöz hasonlóan esélyt kapjon a felvételi

 

 

eljárásban való részvételre, abból kizárták, így nem lehet kimentési ok a – munkaerő-közvetítő eljárás alá vont által előadott – munkába járás költségeire történő hivatkozás sem, mivel a Kérelmező pontos helyzetét nem ismerték, automatikusan elutasították lakóhelye miatt.

 

A Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont munkaerő-közvetítő társaság megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy kirendeltsége a Kérelmező lakóhelyére hivatkozva megtagadta, hogy az általa, mint munkaerő-közvetítő által meghirdetett állásra jelentkezést nyújtson be. Megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását és egyúttal elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a www.egyenlobanasmod.hu című honlapján.

 

A Hatóság megállapította továbbá, hogy a munkáltató (megbízó) megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a munkaerő-közvetítésre irányuló megbízás során jelezte, hogy előnyösebb lenne, ha a telephelyük környezetében (város vagy a megye) lakók közül tudnának választani, s 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezte. Megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását és egyúttal elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a www.egyenlobanasmod.hu című honlapján.

 

  1. június