Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága 2017. május 23-24-én Strasbourgban tartott szemináriumot

A tagországok egyenlő bánásmód testületei, hatóságai részére évente megrendezett szeminárium idei témája a Rasszizmus, xenofóbia, antiszemitizmus és intolerancia elleni küzdelemmel nemzeti szinteken foglalkozó speciális testületek, intézmények részére kiadott 2. számú ajánlás felülvizsgálatára készített tervezet megvitatása volt.

Az ECRI a 2. számú ajánlásának módosítására készített tervezetét már egy hónappal a szeminárium előtt megküldte a hatóság számára, amelyre az észrevételeinket írásban megtettük.

A módosításra több mint 270 írásbeli észrevétel érkezett a különböző szervezetektől, és további javaslatokat tettek a szemináriumon megjelent képviselők.

A szeminárium bevezetőjében az ECRI jelenlegi elnöke a résztvevők üdvözlése után a beszédében kitért arra, hogy a 2. számú ajánlás elfogadása óta éppen 20 év telt el, amely alatt nagyon sok változás történt. Számos egyenlőbánásmóddal és esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezet jött létre, melyek hatás- és feladatköre fokozatosan változott, bővült, ezért mindenképp időszerű az akkori ajánlás áttekintése és revíziója.

Az akkori ajánlás nagyon rövid volt, az egyenlőbánásmóddal foglalkozó testületeket „speciális” névvel illette, több, a jelenlegi tervezetben részletezett, és ezekkel a testületekkel szemben támasztott követelmény kidolgozatlanul maradt, amelynek eredményeként az ilyen szervezetek függetlensége, az áldozatok védelme, a számukra biztosítandó lehetőségek nélkülözték azt a komplexitást, amelyet a tervezet módosításában már aprólékosan igyekeztek kifejteni.

A szemináriumon részt vett az Equinet képviseletében a szervezet elnöke, aki egyben az Északír Esélyegyenlőségi Biztosság elnöki tisztségét is betölti. Előadásában utalt arra, hogy tavalyi évben az Equinet az egyenlőbánásmód testületek számára tavalyi évben standardokat dolgozott ki, amelyeket minden tagjának megküldött azzal, hogy azokat a nemzeti nyelvükre fordítsák le és tegyék közzé a szervezet honlapján. A standardok célja, hasonlóan az ECRI ajánlásához, az egyenlőbánásmód testületek működésének és feladatainak meghatározása, az áldozatvédelem, a diszkriminációt elszenvedő személyek lehetőségeinek a jogérvényesítés különböző területein történő egyértelműsítése.

Tekintettel arra, hogy a 2. számú ajánlás felülvizsgálatára elkészített tervezetben részletesen szó van az egyenlőbánásmóddal és esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek különböző típusairól, a szemináriumon több előadót kértek fel egy-egy ilyen testület feladatainak, működésének bemutatására, az intézmény felépítésének elemzésére. Az előadásokban foglalkoztak az egyenlőbánásmód szervezetek működésének hatékonyságával, a függetlenségük kérdésével és a diszkrimináció áldozatai részére nyújtott lehetőségekkel, a jogorvoslathoz való hozzájutás kérdéskörével.

Már a szemináriumon látszott, hogy a tagok részére kiküldött ajánlástervezeten újabb módosítások lesznek, és még sok munka van a 2017. decemberre tervezett elfogadásig. A tervezetben jelenleg az szerepel, hogy az így elfogadott ajánlást a tagállamok minél előbb ültessék át a hazai joganyagukba, azonban ezzel kapcsolatban is tettek észrevételt arra, hogy célszerű lenne konkrét időpont megjelölése az átültetésre.

 

 

Budapest, 2017. május 31.

 

Készítette: dr. Gregor Katalin