Az Equinet munkaanyaga az egyenlő bánásmód érvényesítéséért felelős szervezetek szabványainak kidolgozására

Az Equinet 2016-ban – tagjainak közreműködésével – kidolgozott egy normarendszert az Európai Uniós irányelvek alapján létrehozott szervezetek hatékony működésének elősegítése és biztosítása érdekében.

Az  Equinet, 34 ország 46 egyenlőbánásmóddal és esélyegyenlőséggel foglalkozó intézményeiből álló nonprofit szervezet, amely 2007 novemberében Brüsszelben alakult. Célja a hátrányos megkülönböztetés különböző formái elleni fellépés.  Magyarországot az Equinetben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Egyenlő Bánásmód Hatóság képviseli.

Az Equinet tagjai a 2016 októberében megtartott általános közgyűlésen vállalták, hogy a normarendszer szövegét nemzeti nyelvükre lefordítják és elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

A munkaanyag itt érhető el