Az érintettek általában nem kérnek segítséget

Az elmúlt esztendőkben folyamatosan nőtt idehaza az ismertté vált diszkriminációs esetek száma, derült ki az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) Kaposvári Egyetemen rendezett workshopján, ám nemcsak a társadalom növekvő előítéletessége, hanem az érintettek egyre nagyobb jogtudatossága miatt is. Utóbbi még akkor is igaz, ha Magyarországon diszkrimináció esetén egyelőre nagyon kevesen kérnek segítséget a megfelelő fórumoktól: a többség szerint úgysem tudnak tenni értük semmit, sokan viszont nem tudják, kihez forduljanak, éppen ezért negyedük senkinek sem szólt az esetről, a többiek jelentős részben csak szűk környezetüknek számoltak be róla.

– A magyarok harmadát már érte valamiféle hátrányos megkülönböztetés – mondta Szabados Tímea, az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatásvezetője. – A legtöbbször az életkort, a társadalmi származást és az egészségügyi állapotot említették az érintettek, s leggyakrabban a munkahelyen vagy a szociális ellátásban érte őket negatív megkülönböztetés.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) 2005-ben, az uniós csatlakozás után alakult, s hamar kiderült, nemhogy a társadalom, de a közigazgatás szintjén is fehér foltnak számított a diszkriminációmentesség.
– Négy éve jöttek létre a megyei és kistérségi szervezetek – tájékoztatott Pánczél Márta, az EBH főosztályvezetője –, s ennek hatása máris érezhető. A célunk, s ezért is jöttünk a Kaposvári Egyetemre, hogy a felsőfokú oktatásban tananyagként legyen jelen az esélyegyenlőség, s tudatosítsuk a jövendőbeli döntéshozókban ennek fontosságát.

Berdár Valéria, az EBH somogyi referense hozzátette, fontos, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük diszkrimináció esetén, ugyanis ebben óriási a lemaradás az unióhoz képest: egy néhány évvel ezelőtti, 15-18 évesekkel készült felmérés szerint a jogtudatosságban utolsó helyen állt Magyarország a vizsgált országok között.
– A megyében a leggyakrabban a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés miatt fordulnak hozzánk – állította Berdár Valéria –, emellett fogyatékossággal és egészségügyi állapottal kapcsolatos oktatási panaszokkal, valamint gyerekekkel és kisgyerekes anyákkal kapcsolatos esetekkel szembesülünk.

Sokan roma érdekvédelmi hatóságként gondolnak az EBH-ra, ám az esetszámok azt mutatják, ahhoz képest, hogy a hátrányos megkülönböztetés valóban a cigányokat sújtja a leggyakrabban, mégis alulreprezentáltak a hatósági eljárásokban.
– Lakhely szerint csak a panaszok 26 százaléka érkezik faluból – mondta Pánczél Márta –, s csak 29 százalék a leghátrányosabb kistérségekből. A jogaikkal leginkább a hatvan évnél fiatalabb, nagyvárosban élő, s legalább középfokú végzettséggel rendelkezők vannak tisztában, míg a kistelepülésen élő, alacsony iskolázottságúak és romák ismerik a legkevésbé.

Szabados Tímea hozzátette, nem egyforma a hátrányt szenvedettek társadalmi megítélése sem.
– A jövedelmükből biztosan megélők és a szakmunkások szerint személyes okok vezetnek a diszkriminációhoz – magyarázta –, a nagyvárosi értelmiségiek, illetve a legalacsonyabb végzettségűek viszont társadalmi felelősséget emlegetnek. A pozitív diszkrimináció támogatottsága sem egyforma: a társadalom 5 százaléka elzárkózik mindenféle előnyös megkülönböztetéstől, a legelutasítóbban az 50-59 év közöttiek, míg a legelfogadóbbak a fiatalok, a 40-49 közötti korosztály és a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban állók.

A pozitív megkülönböztetés esetei közül a legnagyobb támogatottságot – 85 százalék – a mozgáskorlátozottak számára fontos akadálymentesítés élvezi, 58 százalék támogatja, hogy meghatározott számú roma diplomás kapjon állást a közigazgatásban, 56 százalék támogatja az integrált oktatást, 52 szerint büntetni kellene a szegregált iskolák igazgatóit, 55 százalék úgy véli, szükség lenne női kvótára a politikában, viszont jelentős az elutasítottsága az azonos neműek örökbefogadásának, csak a társadalom negyede támogatja.
Diszkriminációs okok (%)
Magyarország Európai Unió
55 év feletti életkor 75 45
Etnikai hovatartozás 70 56
Fogyatékosság 54 46
Nem 44 31
Szexuális orientáció 42 46
Nemi identitás 34 45
30 év alatti életkor 27 18
Vallás 25 39