A várandósság és a próbaidő alatti felmondás

A hatósághoz benyújtott kérelmek alapján úgy tűnik, a munkáltatók egy része továbbra is töretlenül folytatja a kismamák esetében a munkaviszony próbaidő alatti megszüntetésének gyakorlatát.  A várandósság az egyenlő bánásmódról szóló törvényben védett tulajdonság, ezért ha a munkaviszony megszüntetése miatt a várandós nő a hatósághoz fordul, a közigazgatási eljárás indul a munkáltatóval szemben.

A bepanaszolt munkáltatók közül csak kevesen tudják, hogy a próbaidő alatt ugyan a munkaviszony indoklás nélkül megszüntethető, azonban ha a munkavállaló ezt valamely védett tulajdonságával – esetünkben a várandóssággal – hozza összefüggésbe és kérelemmel fordul a hatósághoz, nem elegendő a Munka Törvénykönyvére hivatkozni. Ilyen esetekben a munkáltatónak az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint ki kell mentenie magát, azaz bizonyítania kell, hogy a munkaviszony megszüntetésére nem a munkavállaló terhessége miatt került sor.

A Kúria hozott ítéletet nemrég a hatóság által vizsgált egyik ügyben. A munkáltató, amely a próbaidő alatt, a várandósságról való tudomásszerzést követően szüntette meg a panaszos munkaviszonyát, ebben az esetben azzal védekezett, hogy elégedetlen volt a kérelmező munkájával és a munkakört egyébként is megszüntette. A hatóság a munkáltató kimentését nem fogadta el, mert nem tudta tényekkel alátámasztani, hogy a panaszos nem jól dolgozott. A munkakör megszüntetése sem fedte a valóságot, hiszen a feladatok megmaradtak, azokat más munkavállalókkal elvégeztették. A hatóság döntését, amelyben megállapította, hogy a munkáltató eljárása sérti az egyenlő bánásmód követelményét, az elsőfokon eljáró bíróság nem tartotta megalapozottnak, és a munkáltató keresetének helyt adva azt hatályon kívül helyezte. A hatóság felülvizsgálati kérelmére azonban a Kúria az elsőfokú bíróság döntését hatályon kívül helyezte és a munkáltató keresetét elutasította. A Kúria - egyebek mellett - az ítéletben hangsúlyozta, hogy a munkáltatónak olyan tényeket kell felsorakoztatnia és megfelelően alátámasztania, amelyek alkalmasak a hatóságban azt a meggyőződést kialakítani, hogy nem sérült az egyenlő bánásmód követelménye.

További információk