Diszkrimináció etnikai kisebbséghez tartozás miatt

A Fõvárosi Bíróság eljáró tanácsa ítéletével helyben hagyta a Hatóság határozatát. A határozat megállapította, hogy egy gazdasági társaság megsértette az egyenlõ bánásmód követelményét azzal, hogy pusztán roma származása miatt nem vett fel egy, az újságban megjelent álláshirdetésre jelentkezõ személyt. A Hatóság az eljárás alá vontat 700.000 forint bírság megfizetésére kötelezte.
A bírósági döntés szerint a Hatóság eljárásában megfelelõen, teljes körûen felderítette a tényállást és a jogsértés súlyával, valamint az eljárás alá vont vagyoni helyzetével arányban álló szankciót alkalmazott. A bírságon túlmenõen az elmarasztalt gazdasági társaság viselte az illeték költségét és az ügyvédi munkadíjat is.
A Hatóság határozatának rövid összefoglalója a Hatóság honlapján, jogesetek cím alatt, a 180/2006-os számon található meg.