„Együttműködünk, mert együtt működünk”

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársai rendszeresen tájékoztatják szakmai tanácskozások, konferenciák résztvevőit a diszkriminációs ügyek jogorvoslati eljárásában szerzett tapasztalatokról. A Hatósági és Jogi Főosztály vezetője 2016. április 25-én az ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés  „Együttműködünk, mert együtt működünk” elnevezésű szakmai programjában tartott előadást.

 „Az üzemi tanács és a szakszervezet lehetőségei az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülésével kapcsolatban” című előadásban ismertette a szakszervezeteket és az üzemi tanácsokat az egyenlő bánásmód követelményének érvényre juttatása kapcsán megillető jogosítványokat és felhívta a figyelmet a jogérvényesítés módjaira. Dr. Gregor Katalin tájékoztatta a résztvevőket olyan jogesetekről is, amelyekben a szakszervezetek a munkavállalók érdekében kezdeményeztek eljárást a hatóság előtt, illetve az érdekképviseleti szervek tagjait ilyen minőségükben érte hátrányos megkülönböztetés a munkahelyeken.