Kutatások

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatási programjában a hátrányos megkülönböztetés különböző megjelenési formáit vizsgálja és a diszkriminációs mechanizmusok mintázatait tárja fel. 

A hatóság a kutatási eredmények közzétételével és terjesztésével a diszkrimináció felismerését és a jogtudatosság fejlesztését támogatja, szakmai párbeszédet inspirál és további kutatásokat ösztönöz.

A kutatási eredményeket összefoglaló elemzések az aktuális folyamatokon túl olyan trendeket és tendenciákat mutatnak be, amelyek a diszkrimináció csökkentésére és a társadalmi szemléletformálásra irányuló stratégiák megalapozására alkalmasak.   

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kutatások eredményeit a hátrányos megkülönböztetés eseteinek megelőzését célzó intézkedéseiben érvényesíti. Az elektronikusan elérhető tanulmányok, elemzések, adatbázisok tulajdonosa az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A kutatási tartalmak felhasználása a forrás megfelelő hivatkozásával lehetséges.

.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatási programja

A hatóság hét társadalomtudományi kutatásából 2010. és 2014. között négy vizsgálta a hátrányos megkülönböztetést eredményező gyakorlatokat és ok-okozati összefüggéseket a munka világában, valamint a szolgáltatások (ide értve a közszolgáltatásokat is) igénybevétele során, különösen a nők, a romák és a fogyatékos emberek védett csoportjainak tapasztalatain keresztül.

Két további összefüggő kutatási program egyike a közigazgatás kirekesztő mechanizmusait tárta fel, a másik a társadalmi kirekesztettség felszámolását célzó közigazgatási gyakorlatot vizsgálta.

Önálló kutatási program mérte és elemezte az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság szintjeit, illetve az egyéni és társadalmi diszkriminációval kapcsolatos tapasztalatokat 2010-ben és 2013-ban két hullámban 1000 fős országos reprezentatív mintán és 3x200 fős almintán. A kutatás azt vizsgálta, hogy a diszkrimináció áldozatai, illetve elkövetői ismerik e a jogaikat és kötelességeiket, tudatosan, vagy tudattalanul tesznek vagy tűrnek.

A hatóság 2017-ben adott megbízást a jogtudatosság vizsgálatára irányuló kutatás 3. hullámának lebonyolítására. A három kutatás adatbázisainak összehasonlító elemzése az aktuális folyamatokon túl olyan trendeket és tendenciákat mutat be, amelyekre az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére irányuló további stratégiák építhetőek.   

Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése című akkreditált képzés tananyagát az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2010-ben készítette el, hogy a témakör bevezését inspirálja és támogassa a köznevelés és a felsőoktatás rendszereiben. Az elektronikusan is elérhető tananyagra épülő, 2010. és 2013. között lebonyolított 80 képzés hallgatóinak körében végzett kutatás mérte a résztvevők jogtudatosság-változásának a képzés hatására bekövetkezett mértékét és annak összefüggéseit.

Kutatási témakörök

1. Egyenlő munkáért egyenlő bért.
Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás részprogramja. 
2010. május 17. - 2011. március 18. 

2. A munkáltatók kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében
Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás részprogramja. 
2010. május 17. - 2011. március 18.

3. Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata.
Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás részprogramja. 
2010. május 17. - 2011. március 18. 

4. A munkáltatók attitűdjeinek és a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci foglalkoztatottságának, a megfelelő munkafeltételek biztosításának összefüggései.
Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás részprogramja.  
2010. május 17. - 2011. március 18. 

5. A védett tulajdonságokkal rendelkező lakossági csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban, a közszolgáltatások, közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében.
Társadalomtudományi kutatás a felnőtt lakosság védett tulajdonságú csoportjainak körében a közigazgatás különböző szintjeivel kapcsolatos személyes diszkriminációs tapasztalatokról és véleményekről. A kutatás a kirekesztő mechanizmusok mintázatának és elterjedtségének vizsgálata, feltérképezése irányult.
2012. október 1. - 2013. április 30. 

6. A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten.
A kutatás azt vizsgálta, hogy az önkormányzatok döntései és intézkedései mennyiben akadályozzák, illetve segítik elő a védett tulajdonságú lakossági csoportok társadalmi integrációját, továbbá milyen viszonyt alakítottak ki a védett tulajdonságú lakossági csoportokkal és a döntéshozók milyen módon csatornázzák be tapasztalataikat a munkájukba.
2012. október 1. - 2013. április 30.

7. Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke - fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek. 
Országos reprezentatív mintavételen alapuló közvélemény-kutatás 3 hullámban 2010-ben, 2013-ban és 2017-ben. 

8. Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése című akkreditált képzés hallgatóinak körében végzett kutatás 2010. és 2013. között a jogtudatosság változásának a képzés hatására bekövetkezett mértékéről és összefüggéseiről. 

 

Tanulmányok - a kutatási adatok elemzései és összefüggései

A honlapon található adatbázisban elérhető, a TÁMOP-5.5.5/08/1 programban készült tanulmányok, kiadványok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A művek felhasználása a jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölésével lehetséges. A felhasználás nem irányulhat jogsértő, illetve az emberi jogokat és az egyenlő bánásmód követelményét sértő célokra és nem eredményezhet haszonszerzést.

Az "Esélyegyenlőség a munka világában" című kutatássorozat

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai MagyarországonGender wage gap and segregation in contemporary HungaryA férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon (rövidített változat)

A munkáltatók munkavállalói kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrébenEmployee selection practice in the mirror of discrimination

Az Esélyegyenlőségi Terv hatásának vizsgálataImpact of the Equal Opportunity Plan

A munkáltatók attitűdjeinek és a védett tulajdonságokkal rendelkező munkavállalók munkaerő-piaci foglalkoztatottságának és a megfelelő munkafeltételek biztosításának összefüggéseiRelations between Employers’ Attitudes, Labour Market Employment of Employees with Protected Characteristics and Insuring Proper Working Conditions

„A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusai” kutatássorozat

Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalbanA diszkriminatív esetek dokumentumelemzéseA lakossági fókuszcsoportos beszélgetések és interjúk kvalitatív elemzéseKutatási jelentés 1. – A ColoRom Közhasznú Egyesület és a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. tanulmányaKutatási jelentés 2. – Az Ipsos Zrt. tanulmányaThe Investigation Of Discriminative Mechanisms Of Civil Service And Legislation On The Level Of Local Governments – Residential Research

A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szintenA hat vizsgált település esélyegyenlőségi dokumentumainak elemzéseEsettanulmányok a hat vizsgált település önkormányzati terepmunkái alapjánKutatási jelentés 1. - A ColoRom Közhasznú Egyesület és a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. tanulmányaKutatási jelentés 2. – Ipsos Zrt. tanulmányaThe Investigation Of Discriminative Mechanisms Of Civil Service And Legislation On The Level Of Local Governments – Local Government Research. Document Analysis

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke – fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek, 2010

Extent of Gaining Knowledge of One’s Rights as a Victim of Discrimination– With Special Focus on Women, Roma, People with Disabilities, and LGBT people, 2010

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között„Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között” című tanulmány függeléke

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság - kutatási eredmények 2017

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság - 2017

Legal awareness of the right to equal treatment - 2017